Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń ☎ +4842 6789551
Drogi Kliencie, Chcielibyśmy Cię poinformować, że od 22 lipca do 4 sierpnia będziemy na urlopie. W tym czasie nasz sklep będzie nadal przyjmował zamówienia. Podczas naszego urlopu, nasze maszyny do pakowania będą miały mały odpoczynek. Ale nie martw się! Z radosnym zapałem wrócą do pracy 5 sierpnia, aby zrealizować wszystkie zamówienia, które złożysz w tym czasie. Dziękujemy za zrozumienie.
Darmowa dostawa od 500,00 zł

Zasady dotyczące zwrotów

ODSTĄPIENIE OD TRANSAKCJI (ZWROT) 2022

ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD TRANSAKCJI (ZWROT)
 
KONSUMENT nie posiada prawa odstąpienia od Transakcji; Towar cięty (odcięty) na życzenie Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlega Zwrotowi;
 
ODSTĄPIENIE OD TRANSAKCJI (ZWROT) PRZEDSIĘBIORCY

 1. Przedsiębiorca, który zawarł Transakcję na odległość, ma prawo do odstąpienia od Transakcji bez podania przyczyny składając stosowne Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego:
   
  ANZA Andrzej Zaborowski
  Ul. Nowa 16/18,
  90-031, Łódź,
  (z dopiskiem „ZWROT”);
   
  a. Zwrotowi nie podlega Towar Szczególny
  (TOWAR SZCZEGÓLNY – rzecz ruchoma, nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (np. w kolorze lub ilości, niedostępnym w ofercie Sprzedającego) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, (według Art. 38, pkt.3, Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.);
 2. Sprzedający ma obowiązek potwierdzić otrzymanie Oświadczenia drogą listowną lub elektroniczną na adres wskazany przez Przedsiębiorcę;
 3. Wykonując prawo Odstąpienia od Transakcji, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu Towarem;
   
  a. Prawu do Odstąpienia od Transakcji podlega Towar jedynie w oryginalnych belkach/rolkach, w ilości metrów bieżących widniejących na dokumencie sprzedaży,
  b. Materiał rozcięty, przecięty, z odciętym kawałkiem, wykrojony, rozkrojony, przekrojony nie podlega prawu do Odstąpienia od Transakcji;
 4. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru) będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy; Sprzedawca ma prawo wystąpić do Przedsiębiorcy z roszczeniem o odszkodowanie za zmniejszenie wartości Towaru;
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia Oświadczenia. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru wraz z kopią dowodu Transakcji na adres Sprzedającego:
   
  ANZA Andrzej Zaborowski
  Ul. Nowa 16/18,
  90-031, Łódź,
   
  Sugeruje się przesłanie Towaru, kopii dowodu Transakcji oraz Oświadczenia (z dopiskiem „ZWROT”) w jednej przesyłce;
   
  6. Koszt Zwrotu Towaru ponosi Kupujący;
 6. Towar powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony przez zabrudzeniem, zamoczeniem i uszkodzeniem mechanicznym;
 7. Zwrot kwoty należnej Przedsiębiorcy z tytułu odstąpienia od Transakcji, następuje w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia Towaru na adres Sprzedającego;
 8. Przedsiębiorca otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w Oświadczeniu, o którym mowa w § 7.1. lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres;
   
  PROCEDURA REKLAMACJI
 9. Procedura reklamacji oparta jest na zasadach określonych w Ustawie o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;
 10. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z Transakcją nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie;
 11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przypadku ich stwierdzenia przed upływem jednego roku od dnia wydania tego Towaru Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca traci uprawnienia, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia niezgodności Towaru z Transakcją nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie;
 12. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy istniejących wad Towaru w chwili jego wydania;
   
  Wada Towaru dotyczy:
 • wady zmniejszającej wartość lub użyteczność,
 • braku właściwości, o których istnieniu zapewnił sprzedawca,
 • rzeczy wydanej w stanie niezupełnym;
   
  W definicji wady fizycznej towaru nie zawierają się:
  a. uszkodzenia spowodowane zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  b. uszkodzenia mechaniczne Towaru,
  c. uszkodzenia spowodowane nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 1. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Transakcji (na podstawie wyraźnej informacji o wadzie Towaru zamieszczonej na Towarze oraz dowodzie zakupu);
 2. Składając Reklamację Klient ma obowiązek dostarczyć do Sprzedającego reklamowany Towar wraz z kopią dowodu Transakcji i wypełnionym Zgłoszeniem reklamacyjnym (formularz dołączony do przesyłki lub do samodzielnego wydrukowania: kliknij tu);
 3. W sytuacji, kiedy Klient odmawia podania swoich danych w Zgłoszeniu Reklamacyjnym, ma obowiązek stawienia się 14 dnia roboczego, liczonego od dnia złożenia Zgłoszenia reklamacyjnego w siedzibie Sprzedającego pod adresem ANZA Andrzej Zaborowski, Ul. Nowa 16/18, 90-031, Łódź;
 4. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego:
   
  ANZA Andrzej Zaborowski
  Ul. Nowa 16/18,
  90-031, Łódź;
 5. Jeżeli Towar posiada wadę fizyczną, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Transakcją przez nieodpłatną wymianę na nowy, chyba, że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z Transakcją oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności;
 6. Sprzedawca rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia Reklamacji. W przypadku rozpatrzenia Reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy i dokona wysyłki na adres wskazany przez Konsumenta;
 7. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy, czyli Zwrotu Towaru posiadającego wadę, jedynie w sytuacji, gdy pierwsza/poprzednia reklamacja nie spowoduje zaspokojenia potrzeby Klienta;
 8. Reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Konsumenta w sytuacji, gdy Sprzedający nie odpowie na Zgłoszenie reklamacyjne Klienta w ciągu 14 dni roboczych, po czym Sprzedający ma obowiązek wykonać zawarte w Formularzu reklamacyjnym żądanie Klienta (wymiana towaru, obniżenie ceny, zwrot gotówki);
 9. W przypadku rozpatrzenia Reklamacji na korzyść Klienta, Koszty Przesyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego oraz Koszty Przesyłki naprawionego lub wymienionego Towaru do Klienta, ponosi Sprzedający;
   
  a. Klient ma obowiązek przedstawić dowód potwierdzający wysokość Kosztów Wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego;
 10. W sytuacji, kiedy Reklamacja zostanie uznana za nie zaistniałą, Koszty Wysyłki Reklamowanego Towaru ponosi Klient;
 11. Różnice (w szczególności różnice w odcieniach) pomiędzy fotografią na Stronie a rzeczywistym wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, wynikające z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta tj. monitor, wyświetlacz czy drukarka, nie mogą zostać uznane przez Klienta za obciążającą Sprzedającego, wadę fizyczną Towaru;
 12. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic i jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru, Sprzedający sugeruje Klientowi skorzystanie z prawa Zwrotu, o którym mowa w punkcie 7, niż drogi Reklamacyjnej.
Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 6844 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-10
Everything was perfect :) thank you for your services!
2024-07-02
Wszystko super!
Proszę czekać ... ładuję dostępne próbki
pixel